Besluiten en activiteiten

De school groeit en het 1e lustrum ligt al weer achter ons. Redenen voor de MR om eens stil te staan bij hoe we het we het op dit moment doen en hoe we de komende jaren verder willen. Onder professionele begeleiding zijn we in 3 sessies bezig met vragen als:

– wat willen we als MR voorstaan en bereiken?

– hoe zien we onze belangrijkste taken? welke kwaliteit willen we daarin bieden?

– hoe gaan we te werk: naar ouders, naar het docententeam en naar het bestuur?

– wat vraagt dit van ons in termen van omvang, vergaderfrequentie, kennis en communicatie?

We trekken dit schooljaar uit om een aantal zaken goed op de rit te zetten en in visie en werkwijze een effectieve, eigentijdse, betrokken en gedragen partner te zijn in het realiseren van een schoolomgeving zoals we die in de Elstar voorstaan.
Binnenkort ziet u het resultaat op deze site onder “Doelen en taken” en hopelijk ook in de praktijk.

Aan het agendapunt schoolmelk wordt druk gewerkt achter de schermen. We hopen hierover in de volgende nieuwsbrief meer te kunnen melden.