MR 2017

Visie en missie Mr De Elstar.
Wij zijn een MR die verantwoordelijkheid draagt voor de belangen van kinderen, personeel en ouders van onze school. Wij toetsen beleid aan de hand van wet- en regelgeving kijkend door de bril van kinderen, personeel en ouders. Wij volgen de ontwikkelingen van school in constructieve dialoog met de directie.     

 

brief uitslag stemming 2017