ABC

Activiteitencommissie

De Activiteitencommissie organiseert schoolactiviteiten die niet tot het reguliere lesprogramma horen. De ouders die in deze commissie zitten organiseren de Koningsspelen,  de tweejaarlijkse sportdag, de vieringen van het Sinterklaasfeest, Kerstmis, Carnaval en Pasen, de Kinderboekenweek en het schoolreisje. De Activiteitencommissie kan altijd hulp van ouders gebruiken. Wilt u lid worden of regelmatig een helpende hand bieden, meldt u zich dan aan bij Gigi Diks-Hulshof (voorzitter): ac.elstar@wonderwijs.nl.

Buitenschoolse opvang

De Kikkerkoning verzorgt de voor- en naschoolse opvang binnen de brede school onder de naam bso De Zee. Bso De Zee is gevestigd in de gemeenschappelijke hal in de brede school. Wilt u als ouder meer weten over De Kikkerkoning dan kunt u een kijkje nemen op de website www.kikkerkoning.nl.

Indien u als ouder uw kinderen in wilt schrijven dan kunt u dit doen via de website van de Kikkerkoning of door contact op te nemen met Debicare. Debicare is de organisatie die de kindplaatsingen, administratie en facturatie regelt en is te bereiken via 0180-555911. U kunt bij Debicare ook terecht voor vragen over plaatsingsmogelijkheden.

Heeft u als ouder vragen, opmerkingen of suggesties over de opvang op de bso dan kunt u contact opnemen met locatiemanager, Mendy Kummeling (0481-769031 of 0481-769012).

Continurooster

Wij werken op De Elstar met een continurooster:

Maandag8.20 - 14.30 uur
Dinsdag8.20 - 14.30 uur
Woensdag8.20 - 12.15 uur
Donderdag8.20 - 14.30 uur
Vrijdag8.20 - 12.00 uur(groepen 1 t/m 4)
8.20 - 14.30 uur(groepen 1 t/m 8)

Doe Lab

Vanaf maart 2019 zijn we op de Elstar, in samenwerking met het Westeraam, gestart met het vormgeven van het Doe Lab.

Het hoofddoel van deze bijeenkomsten is om in te spelen op de onderwijsbehoeften van het kind en om het kind op zijn eigen niveau uit te dagen en te stimuleren. Ook wordt er veel aandacht besteed aan persoonlijke en sociale vaardigheden, zoals zelfvertrouwen, samenwerken, het nemen van initiatief en creativiteit.

De Elstar start dit jaar met bijeenkomsten voor 16 leerlingen uit unit 7/8.

Doelstellingen van het Doe Lab:

 • Inspelen op onderwijsbehoeften van kinderen
 • Kinderen op eigen niveau uit dagen en stimuleren
 • Kinderen ontdekken, of komen in aanraking met hun kwaliteiten
 • Kinderen voelen zich meer betrokken op school
 • Kinderen voelen zich competent binnen de Elstar
 • Kinderen worden op enkele leermomenten ontlast waarop meer frustratie ontstaat dan leereffect en leerplezier (leerkracht bekijkt welke onderdelen het kind kan missen (bijv. schrijven, verkeer))
 • Kinderen krijgen inzicht in persoonlijke en sociale vaardigheden

Doublure

Doubleren is een mogelijkheid om de ontwikkeling van een kind een betere basis te geven. Hierbij is zowel de cognitieve ontwikkeling als de sociaal-emotionele ontwikkeling van belang. De Rijksoverheid spreekt van een doublure wanneer de leerresultaten en ontwikkeling van een kind nog niet voldoende zijn en geeft aan dat de school hierover beslist.

Indien doubleren voor een kind een betere optie lijkt dan doorgaan naar het volgende leerjaar, wordt dit door de leerkracht met de kwaliteitscoördinator (KC’er) besproken. Vervolgens gaat de leerkracht, eventueel samen met de KC’er, tijdig in gesprek met ouders over een eventuele doublure. Het advies van de school is hierin leidend.

Eerste schooldag

Rond de dag dat uw kind vier jaar wordt, mag hij of zij naar school. U krijgt circa 6 weken voor die datum een uitnodiging met het verzoek om contact op te nemen met de leerkracht waarbij uw kind is ingedeeld. Samen spreekt u dan zes dagdelen af waarop uw kind kan komen ‘wennen’.

Alle kinderen die na 31 mei en vóór 1 oktober vier jaar worden, komen vanaf de eerste schooldag na de zomervakantie naar school.

Eten en drinken

De kinderen mogen voor het 10-uurtje een tussendoortje en iets te drinken meenemen, en voor de middag mogen zij een lunchmaaltijd en iets te drinken meenemen. Wij stimuleren zoveel mogelijk melk, fruit en hartig beleg op de boterham. Het is niet de bedoeling dat kinderen snoep en frisdrank mee naar school nemen.

Het is handig om de bekers en broodtrommels van de naam van het kind te voorzien.

Externe hulp/RT

Het komt steeds vaker voor dat ouders op eigen initiatief externe hulp voor hun kinderen inschakelen. Hier mag iedere ouder natuurlijk zelf een keuze in maken, maar deze hulp mag niet onder schooltijd plaatsvinden. De vervanging van de ene onderwijsactiviteit voor een andere activiteit is niet mogelijk; school biedt het basisaanbod. In het geval van onderzoeken/externe hulp die vanuit school geïnitieerd zijn, is dit natuurlijk wel mogelijk. Je kunt hierbij denken aan (vergoede) dyslexietrajecten, begeleiding vanuit school maatschappelijk werk (SMW), etc.

Fotograaf

Eén keer per jaar komt de schoolfotograaf op school. Ieder jaar wordt er een groepsfoto en individuele foto’s gemaakt. U bent niet verplicht om de foto’s af te nemen.

GGD - informatie

Informatie (Speciaal) Basisonderwijs GGD Gelderland-Midden

Op onze site (www.vggm.nl/jeugdengezondheid) is veel informatie digitaal te vinden.

 • Wat doet de JGZ 4-18 jaar? Hier staat algemene informatie voor ouders en jongeren

Over de JGZ | GGD Gelderland-Midden (ggdgm.nl)

 • Wat doet JGZ voor kinderen van 4-12 jaar?

Kinderen 4-12 jaar | GGD Gelderland-Midden (ggdgm.nl)

 • Vaccinaties kinderen 4-12 jaar

Vaccinaties kinderen 4-12 jaar | GGD Gelderland-Midden (ggdgm.nl)

 • Privacy en digitaal kinddossier. Voor ouders, jongeren en scholen.

Over de JGZ | GGD Gelderland-Midden (ggdgm.nl)

 • Corona:

https://www.rivm.nl/coronavirus of https://www.ggdgm.nl/corona

 

GGD informatie basischolen

Groepsverdeling

Op de Elstar werken we in heterogene groepen. Deze zogenaamde combinatiegroepen veranderen ieder schooljaar. Zo gaan de kinderen van groep 4 in een combinatiegroep 3/4 aan het eind van het schooljaar door naar leerjaar 5 in een combinatiegroep 5/6. Om dit opnieuw indelen zo goed mogelijk te doen is er beleid gemaakt op het verdelen van de kinderen. Het uitgangspunt bij de totstandkoming van dit beleid is dat er evenwichtige basisgroepen ontstaan, in getal én in zwaarte (verdeling zorgleerlingen)

Dit beleid ziet er als volgt uit:

 • Van iedere basisgroep wordt vóóraf een sociogram gemaakt. Dit sociogram geeft ons een indicatie met wie kinderen graag samenwerken in de unit.
 • Het aantal leerlingen wordt evenwichtig verdeeld.
 • Het aantal zorgleerlingen wordt evenwichtig verdeeld.
 • De conceptverdeling wordt ter goedkeuring aan de intern-begeleider en directeur voorgelegd.
 • De ouders van de leerlingen die naar een andere basisgroep gaan, krijgen hier een telefonische kennisgeving van.
 • Deze kennisgeving wordt via de nieuwsbrief vooraf aangekondigd.
 • Ouders kunnen met de directie in gesprek over deze verdeling.
 • Leerkrachten gaan hierover niet met hen in discussie. Wel kan het voorkomen dat een leerkracht bij een dergelijk gesprek met de directie en ouders gevraagd wordt om verduidelijking.

Het kan voorkomen dat midden in het schooljaar groepen opnieuw ingedeeld moeten worden. Aan het eind van ieder schooljaar wordt er in ieder geval gebruik gemaakt van bovenstaand beleid.

Gymkleding

De kinderen van groep 1/2 hoeven alleen maar voor gymschoenen te zorgen. Groep 3 tot en met 8 gymt in een shirt en korte broek of een gympakje. Wilt u alle kleding voorzien van naam en in een tas aan de kinderen meegeven?

Hoofdluis

Hoofdluis verspreidt zich in een hoog tempo, vooral onder kinderen. Na iedere vakantie controleert onze hoofdluisbrigade alle kinderen. Daarnaast verwachten we dat u ook regelmatig uw kind(eren) op hoofdluis controleert. Zodra er hoofdluis in een unit heerst, krijt u als ouder/verzorger een brief hierover met als doel uw kind in die periode extra goed te controleren. Als de hoofdluisbrigade bij uw kind hoofdluis signaleert, wordt u persoonlijk geïnformeerd

Hoe herkent u hoofdluis?

Luizen zijn grijsblauwe of, nadat ze bloed opgezogen hebben, roodbruine beestjes van een paar millimeter groot. Hun eitjes, neten, zijne witte stipjes die op roos lijken. Alleen zit roos los, terwijl neten juist aan het haar vastkleven. Witte stipjes op het haar in de buurt van de hoofdhuis die zich niet laten wegblazen of wegvegen, zijn vermoedelijke neten.

Controleren

Hoofdluis zoekt graag een warm plekje op: achter de oren, in de nek of onder een pony bijvoorbeeld. Het is belangrijk vooral deze plekken goed te doorzoeken op kruipende luizen of op het haar vastklevende neten.

Behandelen

 • Kam gedurende 14 dagen het haar elke dag met een netenkam. Een netenkam heeft metalen tanden. Gebruik géén plastic kam (luizenkam).
 • Nat haar dat gespoeld is met crèmespoeling, kamt gemakkelijker. Kam het haar van achteren naar voren (van nek naar pony). Begin tegen de schedelhuid aan! Start van het ene naar het andere oor en kam zo al het haar door.
 • Veeg tijdens de kambeurt de kam regelmatig af aan een witte papieren servet of zakdoek en kijk of u luizen ziet. Spoel gevonden luizen door de wasbak. U kunt kammen 5 minuten uitkoken of ze ontsmetten met alcohol (70%). Kleine neten kunnen, ondanks het kammen met een netenkam, op het haar geplakt blijven zitten. Naarmate ze groeien, zullen ze beter uitkambaar zijn. Voor een sneller resultaat, kunt u neten ook een voor een met de hand verwijderen.
 • Combineer het kammen eventueel met een antihoofdluismiddel. Kies dan in ieder geval voor een geregistreerd product. Op de volgorde van werkzaamheid zijn dit:
  • Middelen met de stof dimethicon, zoals XTLuis® (zonder bestrijdingsmiddel);
  • Lotion enshampoo op basis van malathion: Prioderm® of Noury® (met bestrijdingsmiddel);
  • Crèmespoeling en lotion op basis van permetrine: Loxazol® (met bestrijdingsmiddel);
  • Spray op basis van bioalletrine/piperonylbutoxide: PARA-spray® (met bestrijdingsmiddel)

Ook als u een hoofdluismiddel gebruikt, moet u 14 dagen dagelijks het haar kammen!

Vragen of advies

Wilt u zich aanmelden voor de hoofdluisbrigade, heeft u vragen over hoofdluis of behoefte aan advies over het controleren van uw kind(eren), dan kunt u terecht bij de coördinator van de hoofdluisbrigade, Jacintha van Oosten 06-45357380 of luizenpluizen.elstar@wonderwijs.nl

Huiswerk

Vanaf groep 6 starten we op De Elstar met huiswerk. In groep 6 krijgen de leerlingen incidenteel huiswerk. Dit huiswerk bestaat bijvoorbeeld uit het leren van een topografietoets. In groep 7 en 8 krijgen de leerlingen regelmatig huiswerk. We hebben ervoor gekozen om leerlingen hele diverse taken mee te geven. De ene keer zal dit een webkwestie zijn, de andere keer het leren van een topografietoets, maar ook het maken van boekverslagen, werkstukken en een knutselopdracht behoren tot de mogelijkheden. De huiswerkopdracht wordt altijd schriftelijk meegegeven, zodat ouders kunnen zien wat de bedoeling is. Er wordt kort uitleg gegeven op school over het huiswerk. Zijn er daarna vragen, dan zullen de leerkrachten de leerlingen altijd stimuleren om eerst bij klasgenoten hulp te vragen. Dit om de zelfstandigheid richting het Voortgezet Onderwijs te bevorderen.

IEP doorstroomtoets

Jeugdgezondheidszorg

Vroegtijdig opsporen van gezondheidsproblemen is belangrijk. Alle 5/6-jarigen en alle kinderen in groep 7 worden door de assistent van de jeugdarts onderzocht. U ontvangt een uitnodiging voor een bezoek rechtstreeks thuis. De onderzoeken vinden op school plaats. Bij het onderzoek hoeft u niet aanwezig te zijn. Bij de 5/6-jarigen wordt er met behulp van door u ingevulde vragenlijsten gekeken hoe het kind zich ontwikkelt op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied. Zo nodig wordt er door de jeugdarts een vervolgafspraak met u gemaakt om te kijken welke extra maatregelen nodig zijn ten behoeve van de gezondheid en het welbevinden van uw kind. Het tweede onderzoek vindt in groep 7 plaats. Het gaat hier om een kort lichamelijk onderzoek.

De jeugdgezondheidszorg verzorgt ook spreekuren voor alle andere leeftijden. Wanneer u zelf aanleiding ziet voor een afspraak bij de jeugdarts of verpleegkundige kunt u dit bij de leerkracht of intern begeleider aangeven.

Wanneer u vragen heeft over de ontwikkeling of opvoeding van uw kind, kunt u terecht bij de telefonische informatie- en afsprakenlijn van de JGZ. Dit kan op iedere werkdag via telefoonnummer 088-3556000.

Klachtenregeling

Download de klachtenregeling van stichting Wonderwijs

Klachtenregeling-Wonderwijs.pdf (737 downloads )

Leerlab

Vanaf januari 2015 zijn we op de Elstar gestart met het geven van plusbijeenkomsten.

Het hoofddoel van deze bijeenkomsten is om het kind op zijn niveau uit te dagen en te stimuleren door het juiste cognitieve leermateriaal aan te bieden en het kind leren het eigen leerproces aan te sturen.

Ook wordt er veel aandacht worden besteed aan sociale en emotionele vaardigheden: samenwerken, luisteren naar elkaar, zich kunnen inleven in anderen, herkennen en hanteren van eigen gevoelens of omgaan met de eigen begaafdheid.

Dit schooljaar zullen er twee groepen leerlingen uit unit 5 t/m 8 deelnemen aan het Leerlab. Iedere vrijdagochtend is er, soms in samenwerking met Het Lyceum, een bijeenkomst voor deze leerlingen.

Ook in unit 1 t/m 4 vindt er voor twee groepen leerlingen één keer per week een plusbijeenkomst plaats.

De 10 Doelstellingen van de plusbijeenkomsten

 • Leren hoe te leren
 • Leren van leergerichte kennis
 • Leren vanuit wetenschappelijke doorbraken
 • Kritisch en creatief onderwerpen leren te benaderen
 • Keuzes maken en beslissingen leren nemen
 • Activiteiten leren plannen
 • Zichzelf evalueren en testen
 • Ontwerpen van nieuwe projecten om te blijven leren
 • Samenwerken en overleggen
 • Filosoferen

LIST

Op de Elstar wordt er gelezen volgens de methodiek LIST; Lezen is Top. Hier wordt de methode Veilig Leren Lezen bij gebruikt.

Bij het LIST lezen, lezen de leerlingen allemaal op hun eigen niveau. Een belangrijk uitgangspunt van LIST is dan ook dat het lezen door de hele school tegelijkertijd gedaan wordt. Hierdoor kunnen kinderen makkelijker aansluiten bij hun eigen leesniveau en waar nodig dan ook bij een andere groep aansluiten.

In groep 1/2 zijn de leerlingen 315 minuten per week bezig met het voorbereidend lezen. In groep 3/4 zijn de leerlingen 85 minuten per dag bezig met lezen. Vanaf groep 5 is dat 180 minuten per week.

Passend onderwijs

Goed onderwijs voor alle leerlingen én zorgplicht voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Scholen hebben zorgplicht
Dat betekent dat scholen verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek te bieden. Het gaat daarbij om leerlingen die worden aangemeld en leerlingen die al op school zitten.

Binnen de school of op een andere school?
Ouders melden hun kind schriftelijk aan bij de school van hun voorkeur. Soms heeft de school meer informatie nodig om dit goed te beoordelen. Scholen kunnen daarvoor om extra informatie vragen bij de ouders. Van ouders wordt verwacht dat ze de informatie met school deelt, dit heet informatieplicht.
De school moet vervolgens actief onderzoek doen om te bekijken of ze een zo passend mogelijk aanbod kan bieden. De school onderzoekt of ze de leerling passend onderwijs kan bieden binnen de basisondersteuning of met de extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband.

Passende onderwijsplek
De school maakt vervolgens de afweging of en hoe ze de ondersteuning kan bieden. Als de school van aanmelding geen passende onderwijsplek kan bieden, dan onderzoekt de school samen met ouders de mogelijkheden van een passende plek op een andere reguliere school, op een school voor speciaal basisonderwijs of op het speciaal onderwijs. Het is belangrijk dat er een goede balans wordt gevonden tussen de extra ondersteuning die de leerling nodig heeft, de wensen van ouders en de mogelijkheid van school.

Termijn
Na de schriftelijke aanmelding heeft de school 6 weken de tijd om een passende plek aan te bieden op de eigen school of op een andere school. Deze periode kan eenmaal met 4 weken worden verlengd. De tijd die nodig is om aanvullende informatie te verzamelen telt niet mee in deze termijn.

Meer informatie
Meer informatie over de mogelijkheden voor o.a. inzet van extra ondersteuning of de route naar een passende onderwijsplek vindt u op de website van het Samenwerkingsverband PassendWijs http://www.swv-passendwijs.nl

Schoolverzuim

We volgen het verzuimprotocol dat in de regio is vastgelegd. In het verzuimprotocol is opgenomen wanneer de school in gesprek gaat met ouders bij verzuim en ziekte. Ook is er een richtlijn wanneer contact wordt opgenomen met de leerplichtambtenaar.

 

Ziekteverzuim wordt als zorgwekkend gezien wanneer een leerling 2 weken aaneengesloten ziek is of zich 4 keer (of meer) in een schooljaar ziekmeldt.

 • De school voert gesprekken met de verzuimende leerling en ouders;
 • De school-/jeugdarts van GGD wordt, zo nodig, door de school ingeschakeld om te bepalen of een leerling in staat is onderwijs te volgen. De school informeert leerplicht over deze verwijzing;
 • Indien een leerling door de school-/jeugdarts in staat wordt geacht de school geheel of gedeeltelijk te bezoeken en als de leerling dat vervolgens niet doet, schakelt de school leerplicht in;
 • Leerplicht onderneemt de nodige acties, die tot hervatting van het schoolbezoek moeten leiden.

Bij langdurig ziekteverzuim (meer dan 2 weken) stelt de school een huiswerk- en/of inhaalplan op en adviseert indien nodig over alternatieven.

Studenten

De Elstar is een opleidingsschool. Wij willen Pabo-studenten (Pedagogische Academie Basisonderwijs) graag de kans geven om het vak van groepsleerkracht op onze school te leren. In overleg met de groepsleerkracht voert de stagiaire wekelijks een aantal stageopdrachten uit. Daarnaast kan de stagiaire behulpzaam zijn bij de dagelijkse praktijk. Ook proberen wij ieder jaar meerdere LIO-stagiaires op te leiden binnen onze school. LIO staat voor “leerkracht in opleiding”. Dit zijn studenten die in het laatste jaar van hun opleiding een langere periode aaneengesloten en zelfstandig een groep draaien. Uiteraard blijft de groepsleerkracht eindverantwoordelijk.

Naast stagiaires van de Pabo werken wij samen met SPW-stagiaires (Sociaal pedagogisch werk) van het ROC, studenten pedagogiek en studenten lichamelijke opvoeding van de Hogeschool Arnhem Nijmegen, en ALPO (Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs) en PWPO (Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs) van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Uitstroom

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek heeft onderzoek gedaan naar waar onze oud-leerlingen terecht zijn gekomen. Het onderzoek draagt de titel “Waar blijven uw oud-leerlingen?” Dit rapport leert ons vooral of we onze 8ste groepers een goed passend advies geven.

De belangrijkste conclusie met betrekking tot de uitstroom is dat 68% van onze kinderen 3 jaar na het verlaten van De Elstar nog op het niveau zit dat door ons bij het schooladvies is gegeven. De referentiescholen, dit zijn scholen met een vergelijkbare populatie, scoren hier 62%. Provinciaal is het gemiddelde eveneens 62%. Het landelijk gemiddelde is 60%. Slechts 22% van onze oud-leerlingen is doorgestroomd naar een hoger niveau. Dit percentage is voor alle eerder genoemde groepen gelijk. Onze winst zit dus in de afstroom; de groep kinderen die het niveau dat wij adviseren niet waar kan maken. Slechts 11% stroomt af. Op de referentiescholen stroomt 15% af. Provinciaal is dit eveneens 15% en landelijk ligt het percentage op 18%.

Veiligheidsprotocol

Kinderen, maar ook volwassenen, ontwikkelen zich het best wanneer zij zich veilig voelen. Wij streven er naar dat de kinderen en medewerkers zich op onze school veilig, vertrouwd en betrokken voelen. De Elstar heeft een veiligheidsprotocol opgesteld waarmee we alle medewerkers op de hoogte te stellen van de afspraken rondom veiligheid, opdat we er gezamenlijk aan werken om de veiligheid voor de aan ons toevertrouwde kinderen te optimaliseren. In het protocol staat uitvoerig beschreven hoe wij de verschillende ruimtes in het gebouw gebruiken en hoe we daarbij voor toezicht zorgen. Daarnaast is er beschreven welke voorzorgsmaatregelen wij treffen als wij bijvoorbeeld op excursies gaan. Een ander onderdeel van het protocol is het ontruimingsplan. In dit schooljaar zullen wij tenminste één keer met alle kinderen en medewerkers dit plan uitvoeren.

Tot slot handelt het veiligheidsprotocol ook over sociale veiligheid. In dit deel beschrijven we hoe we met conflicten en met pestgedrag omgaan.

Beleidsplan Sociale Veiligheid 2024

Beleidsplan Sociale Veiligheid 2023 (291 downloads )

Verlof

We volgen de voorschriften van de leerplichtwet bij het geven van verlof. Binnen de leerplichtwet mogen wij geen vakantieverlof verlenen buiten de schoolvakanties. De enige uitzondering is dat een werkgever verklaart dat dit de enige vakantie betreft die het gezin in dat jaar heeft. Verder wordt er verlof verleend voor andere gewichtige omstandigheden. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen voor zover niet mogelijk buiten de lesuren;
 • huwelijk van bloed- of aanverwanten;
 • verhuizing (1 dag);
 • ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten;
 • bij viering van 25-, 40- en 50-jarig dienstverband van ouders of grootouders (1 dag)
 • bij viering van 12,5-, 25-, 40-, 50- en 60-jarige huwelijksjubileum van ouders of grootouders (1 dag).

Verzekeringen

De belangrijkste verzekering waar u als ouders mee te maken krijgt als uw kind naar school gaat is de A.V.P., de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. Ook onze school heeft een dergelijke verzekering. Het is echter niet zo dat alle vormen van vernieling, letsel of beschadiging door de school gedekt wordt. Pas als duidelijke nalatigheid of schuld van de leerkrachten, ander personeel of meewerkende ouders aantoonbaar is, gaat de verzekering over tot het accepteren van een schadeclaim. In andere gevallen zal de A.V.P. van de ouders/verzorgers van het kind, dat de veroorzaker is van de ‘schade’, aangesproken moeten worden.

Het schoolbestuur kan alleen dan aansprakelijk worden gesteld, indien de ‘schade’ duidelijk veroorzaakt is door iemand die bij het onderwijs betrokken is. Het schoolbestuur heeft ook voor alle bij de school actief betrokken personen, te weten de leerlingen, de leerkrachten en meewerkende ouders een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering dekt het ongevallenrisico voor de verzekerden gedurende het verblijf op school of op de daarbij behorende terreinen tijdens de officiële schooluren, evenals tijdens het gaan van huis naar school en omgekeerd, gedurende ten hoogste een uur vóór en een uur ná het verlaten van de school. Daarnaast geldt de dekking ook tijdens het verblijf op sportvelden, in gymnastieklokalen, zwembaden e.d., evenals tijdens schoolreisjes, schoolkamp en excursies in schoolverband.

Voorschoolse opvang

De vso is vanaf 7.00 uur open en de kinderen kunnen ontbijten tijdens de opvang. Voor aanmelden zie ‘Buitenschoolse opvang’.

Wonderwijs

Ga naar wonderwijs.nl om meer te lezen over onze stichting.

Ziekmelden

Als uw kind de school niet kan bezoeken wegens ziekte of om een andere reden, dan verzoeken wij u dit telefonisch aan ons door te geven op 0481-351400. Wanneer uw kind niet aanwezig is, maken wij ons zorgen, daarom het verzoek uw kind ’s morgens vóór 8.20 uur af te melden. Verzuim alstublieft niet via de mail of op een andere manier doorgeven!

Zivver

Wonderwijs gebruikt Zivver voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie

Vanaf 2024 gebruiken alle scholen van Wonderwijs Zivver om vertrouwelijke informatie veilig te versturen. Zivver zorgt er onder meer voor dat vertrouwelijke informatie veilig en versleuteld bij u aankomt. U mag er dan ook vanuit gaan dat alleen u als ontvanger deze informatie kunt lezen.

Hoe opent u een bericht dat via Zivver is verstuurd?

Heeft u een e-mail ontvangen van ons via Zivver? Dan opent u dit bericht door op de blauwe link met de tekst ‘Klik voor bericht’ te klikken. U wordt dan automatisch doorgestuurd naar de beveiligde omgeving van Zivver. Hier moet u een toegangscode of sms-code invoeren (zie hieronder).

In deze filmpjes ziet u hoe iemand zonder Zivver-account een bericht ontvangt en leest.

Bericht openen

Er zijn diverse manieren om berichten te sturen en te ontvangen. Bij Wonderwijs hanteren we twee manieren; toegangscodes of sms-codes.

Toegangscode

U heeft een beveiligd bericht ontvangen. Degene die u het bericht stuurt, wil zeker weten dat alleen u het bericht kunt lezen. De afzender heeft daarom een toegangscode aan u doorgegeven, via de post, telefonisch of persoonlijk. Klik op “Klik voor bericht” en vul deze toegangscode in. Nu kunt u het bericht lezen. Heeft u geen toegangscode ontvangen? Neem dan contact op met de afzender.

Sms-code

U heeft een bericht ontvangen dat is beveiligd met een SMS-code. Degene die u het bericht stuurt, wil zeker weten dat alleen u het kunt lezen. Klik op ‘Klik voor bericht’ en daarna op ‘SMS sturen’. Doordat de verzender uw mobiele nummer heeft toegevoegd, weet Zivver waar de SMS naar toe moet worden verstuurd. Vul dan de code in die u op uw telefoon ontvangt. Nu kunt u het bericht lezen.

Wilt u reageren op een e-mailbericht dat via Zivver is verstuurd?

U leest het bericht dat via Zivver is verstuurd op een beveiligde webpagina. Als u op het bericht wilt reageren, dan kan dat op deze pagina. Klik op de knop “Beantwoorden”. U kunt dan in het antwoordveld direct uw reactie typen. Eventueel kunt u ook een bijlage toevoegen met de paperclip-knop. U verzendt de reactie door op de verzendknop te klikken. Wanneer de ontvanger hierop reageert, ontvangt u weer een notificatie per e-mail.

Geef wijzigingen in uw e-mailadres en telefoonnummer door aan ons!

Het is belangrijk dat u wijzigingen in uw e-mailadres of mobiele telefoonnummer direct aan ons doorgeeft. Op deze manier kunnen wij veilig met u blijven communiceren. Het doorgeven van de wijziging kan bij uw contactpersoon van de school.

Meer over Zivver

Met Zivver kun je veilig e-mailen en bestanden uitwisselen. Zivver versleutelt berichten met gevoelige inhoud, zoals persoonsgegevens, dossiers, verslagen of andere informatie die u veilig wilt versturen. Verstuurt u een bericht via Zivver, dan is dat gegarandeerd veilig. Dat betekent dat niemand anders dan de verzender en de ontvanger toegang heeft tot het bericht. Ook hackers niet. Daarnaast voorkomt Zivver met slimme technologieën dat mensen gevoelige informatie naar de verkeerde persoon sturen.

Vragen?

Hebt u vragen over een ontvangen e-mailbericht? Kunt u het ontvangen bericht niet openen? Of hebt u vragen over Zivver? Neem dan contact op met Zivver via: support@zivver.com. Meer weten? https://www.zivver.com