Activiteitencommissie

De hoofdtaak van de activiteitencommissie is het organiseren van en ondersteunen bij schoolactiviteiten. De ouders die in deze commissie zitten ondersteunen het team onder meer bij de thema’s, het Sinterklaasfeest, Kerstmis, Carnaval, Pasen, etc.
Daarnaast beheert de Activiteitencommissie de vrijwillige ouderbijdrage. Met de ouderbijdragen worden kosten voor extra voorzieningen en activiteiten betaald die niet tot het reguliere lesprogramma behoren. De school ontvangt hier dus ook geen financiering voor. Vorig schooljaar hebben we er onder andere de volgende activiteiten van betaald:

  • De materialen voor de opening van de drie thema’s
  • Alle ingrediënten en materialen voor de proefjes in thema 1 (het techniekthema)
  • Het Sinterklaasfeest
  • De Kinderboekenweek
  • De kerstmarkt en kerstviering
  • De excursies naar de Bataviawerf
  • De viering en versiering van Carnaval en Pasen
  • Het schoolreisje: busvervoer, entree en versnaperingen
  • De juffen- en meestersdag
  • De Koningsspelen

Ook reserveren we elk jaar een bedrag van € 5.- per kind om in groep 8 een deel van de kosten van het kamp op te vangen (€ 40,- per kind).

De activiteitencommissie doet er alles aan om met deze bijdrage veel voor de kinderen te organiseren!

Voor vragen en/of informatie kunt u mailen naar Annelies Tromp, voorzitter van de Activiteitencommissie: ac@elstar-elst.nl .