Activiteitencommissie

De hoofdtaak van de activiteitencommissie is het organiseren van en ondersteunen bij schoolactiviteiten. Daarnaast beheert de Activiteitencommissie de vrijwillige ouderbijdrage. Met de ouderbijdragen worden kosten voor extra voorzieningen en activiteiten betaald die niet tot het reguliere lesprogramma behoren.

Activiteiten die tot de activiteitencommissie behoren en dus binnen de ouderbijdragen vallen zijn onder andere:

• De thema openingen
• De sportdag
• De Kinderboekenweek
• Het Sinterklaasfeest
• De kerstviering
• De viering en versiering van Carnaval en Pasen
• Het schoolreisje: busvervoer, entree en versnaperingen
• De juffen- en meestersdag
• De schoolfotograaf
• De Koningsspelen
• Schoolvoetbal
• De schoonmaakavond
• Het schoolkamp van groep 8

De activiteitencommissie doet er alles aan om met de ouderbijdrage veel voor de kinderen te organiseren!

Voor vragen en/of informatie kunt u mailen naar Gigi Diks-Hulshof, voorzitter van de Activiteitencommissie: ac.elstar@wonderwijs.nl