Buitenschoolse opvang

De Kikkerkoning verzorgt de voor- en naschoolse opvang binnen de brede school onder de naam bso De Zee. Bso De Zee is gevestigd in de gemeenschappelijke hal in de brede school. Wilt u als ouder meer weten over De Kikkerkoning dan kunt u een kijkje nemen op de website www.kikkerkoning.nl.

Indien u als ouder uw kinderen in wilt schrijven dan kunt u dit doen via de website van de Kikkerkoning of door contact op te nemen met Debicare. Debicare is de organisatie die de kindplaatsingen, administratie en facturatie regelt en is te bereiken via 0180-555911. U kunt bij Debicare ook terecht voor vragen over plaatsingsmogelijkheden.

Heeft u als ouder vragen, opmerkingen of suggesties over de opvang op de bso dan kunt u contact opnemen met locatiemanager, Mendy Kummeling (0481-769031 of 0481-769012).