De uitvoering

Locatie

De plusbijeenkomsten vinden plaats in het woonkamergedeelte van de BSO.

Periodes

De plusbijeenkomst werkt met een in- en uistroom in twee periodes

 1. van september tot januari voor groep 6 t/m 8

De leerlingen uit groep 5 zullen pas het tweede gedeelte instromen, omdat de stap van groep 4 naar 5 erg veel nieuwe onderdelen met zich meebrengt. Wel zullen deze leerlingen ter verdieping uitgedaagd worden door onder andere Acadin, rekentijgers en de thema piramide.

 1. van februari tot juni/juli voor groep 5 t/m 7

De leerlingen uit groep 8 zullen alleen de eerste ronde tot de kerstvakantie deelnemen aan de plusbijeenkomsten. Na de voorjaarsvakantie zullen deze leerlingen stoppen met de plusbijeenkomsten, zodat ze niet in het gedrang komen met de voorbereidingen en verwerkingen van de eind CITO, schoolbezoeken, kamp en de musical. Voorgaande jaren liepen namelijk veel leerlingen uit groep 8 die de plusbijeenkomsten volgden hier tegenaan. Wel zullen deze leerlingen gedurende de laatste 4 maanden op de Elstar uitgedaagd blijven worden door onder andere Acadin, een themapiramide en/of de methode ‘Reis door de wereld van kennis‘. Een gedeelte van de groep 8 pluskinderen organiseert daarnaast het kamp.

Aanbod plusbijeenkomsten

Er staat iedere week voor elke groep anderhalf uur voor de bijeenkomst gepland.
Onderstaand programma wordt dus twee keer herhaald. Van 8:20 – 10:00 en van 10:30 – 12:00 (de tweede groep werkt gezien de tijd niet met de smartgames)

8:20 – 8:30 – Inloop met ruimte om smart games te spelen.
8:30 – 9:00 – Kringgesprek waarin wordt gefilosofeerd en interessante ervaringen worden gedeeld.
9:00 – 9:10 – Vaardigheidsdoel wordt samen met het maatje geëvalueerd.
9:10 – 10:00 – Hoofdactiviteit, evaluatie, uitdelen huiswerk

Gebruikte methodes

De volgende onderdelen (kunnen) worden ingezet tijdens de bijeenkomsten:

 • Filosofie
  Hiervoor worden de methoden praatprikkels, het billen-bloot-spel en/of de filosofiemethodes van B. Heese gebruikt. Het kan ingezet worden als kringactiviteit, maar ook als project.
 • Onderzoekend leren, werken vanuit wetenschappelijke doorbraken
  In samenwerking met het wetenschapsknooppunt worden er wetenschappelijke doorbraken centraal en nieuwe onderzoeken ontworpen door de leelringen. Het onderwerp waarnemen en DNA zijn al behandeld.
 • Lessencyclus ‘vooruitwerklabboek’
  De Elstar heeft twee vooruitwerklabboeken. Dit zijn methodes met opdrachten die het analytische, creatieve en praktische denkvermogen van een leerling aanspreken. 
 • Denkprofielen
  Aansluitend op de vooruitwerklabboeken maken we de leerlingen bewust van hun denkvoorkeur. 
 • Lessencyclus cheetah prentenboek
   Dit boek behandelt de 7 uitdagingen waar meer- en hoogbegaafde leerlingen tegenaan lopen. 
 • Doelgericht aan vaardigheden werken
  Met behulp van het doelenboek kiezen de leerlingen samen met hun ouders een vaardigheid uit om daar doelgericht aan te werken. Dit is een wekelijks onderdeel van het programma en duurt ongeveer 15 minuten.

Huiswerk plusbijeenkomsten

Het streven is om elke bijeenkomst de leerlingen een huiswerkopdracht mee te geven. Deze opdrachten sluiten meestal aan bij de opdracht die is behandeld tijdens de bijeenkomst. Het zou ook kunnen zijn dat de huiswerkopdracht aansluit bij het doelenboekje. Alle huiswerkopdrachten zijn te vinden in de map huiswerkopdrachten op de I-schijf in de map hoogbegaafdheid. De inzet van de leerlingen wordt voor elke huiswerkopdracht besproken. Dit wordt gedaan met de formule: talent x inzet x strategie = eindresultaat

Deze formule geeft een goed zicht op het effect van een hoge/lage inzet.

 Onderdeel op het rapport

De pluscoördinator houdt de voortgang van de leerlingen nauwlettend bij. De score op het rapport wordt gebaseerd op de gemaakte opdrachten, de inzet en de presentaties. De pluscoördinator typt voor elke leerling een persoonlijk stukje voor op het rapport.