Doe Lab

Welkom op de Doelab-pagina! 

Sinds maart 2019 heeft de Elstar, in samenwerking met het Westeraam, het Doelab opgericht. 

Het hoofddoel van het Doelab is om in te spelen op de onderwijsbehoeften van een kind en om een kind op zijn/haar eigen niveau uit te dagen en te stimuleren. 

Daarnaast wordt er aandacht besteed aan persoonlijke en sociale vaardigheden, zoals zelfvertrouwen, samenwerken, het nemen van initiatief en creativiteit.  

 

Doelstellingen van het Doelab 

  • Inspelen op onderwijsbehoeften van kinderen 
  • Kinderen op eigen niveau uitdagen en stimuleren 
  • Kinderen ontdekken, of komen in aanraking met hun kwaliteiten 
  • Kinderen voelen zich meer betrokken op school 
  • Kinderen voelen zich competent binnen de Elstar 
  • Kinderen worden op enkele leermomenten ontlast waarop meer frustratie ontstaat dan leereffect en leerplezier  
  • Kinderen krijgen inzicht in persoonlijke en sociale vaardigheden 

 

De uitvoering 

De bijeenkomsten vinden plaats in op het Westeraam onder leiding van een techniekdocent van het Westeraam of op de dependance onder leiding van Juf Merel. Per schooljaar vinden ongeveer twintig bijeenkomsten van anderhalf uur plaats.