Doe Lab

Vanaf maart 2019 zijn we op de Elstar, in samenwerking met het Westeraam, gestart met het vormgeven van het Doe Lab.

Het hoofddoel van deze bijeenkomsten is om in te spelen op de onderwijsbehoeften van het kind en om het kind op zijn eigen niveau uit te dagen en te stimuleren. Ook wordt er veel aandacht besteed aan persoonlijke en sociale vaardigheden, zoals zelfvertrouwen, samenwerken, het nemen van initiatief en creativiteit.

De Elstar start dit jaar met 12 bijeenkomsten voor 15 leerlingen uit unit 7/8.

Doelstellingen van het Doe Lab:

  • Inspelen op onderwijsbehoeften van kinderen
  • Kinderen op eigen niveau uit dagen en stimuleren
  • Kinderen ontdekken, of komen in aanraking met hun kwaliteiten
  • Kinderen voelen zich meer betrokken op school
  • Kinderen voelen zich competent binnen de Elstar
  • Kinderen worden op enkele leermomenten ontlast waarop meer frustratie ontstaat dan leereffect en leerplezier (leerkracht bekijkt welke onderdelen het kind kan missen (bijv. schrijven, verkeer))
  • Kinderen krijgen inzicht in persoonlijke en sociale vaardigheden