Laatste Doelab op het Westeraam groep 8

Laatste Doelab op het Westeraam groep 8

Laatste Doelab op het Westeraam

Vandaag was de laatste keer Doelab op het Westeraam. Meneer Ruiten en Meneer Overkleeft hadden daarom een erg leuke opdracht bedacht. Het maken van een moderne kandelaar. Wat maakt de kandelaar dan modern? Door 1 kaarsje aan te steken verschijnen er 3 extra kaarsjes. Na een korte demonstratie gingen de kinderen enthousiast aan de slag. Met als doel: goed meten en goed lezen. Met het goed lezen van de bouwtekeningen werd het begrijpend lezen van de kinderen getest. Zinnen als: ”Zaag het stuk Acrylglas (4) conform het sjabloon (pagina 5) met een figuurzaag. Schuur de zaagkanten netjes. Tip: beschermfolie niet verwijderen!” Wat betekent de (4) tussen haakjes en wat bedoelen ze me conform het sjabloon (pagina 5). Daarnaast werd het goed meten van de kinderen op de proef gesteld. Waarbij het omrekenen van millimeters naar centimeters erg vaak terugkwam. De houten latjes en het Acrylglas moesten precies op maat gezaagd worden met hoeken van 90 graden. Bij een aantal kinderen lukte dit niet meteen, we hebben toen gekeken naar passende oplossingen. Zoals het aftekenen van de latjes met een winkelhaak, het recht schuren met de schijfschuurmachine of met een handvijl. Terwijl de kinderen bezig waren kwam meester Marco nog even langs, waarbij hij gelijk aan het werk gezet werd door een aantal kinderen. Na het in elkaar zetten van de kandelaar moesten ze natuurlijk getest worden. Toen we op school aankwamen hebben de kinderen de kandelaar in de klas gedemonstreerd waarbij elke klas vol bewondering zat te kijken naar de extra lichtjes. Een mooi afsluiting van de laatste keer Doelab op het Westeraam.