Doelab 14 december

Doelab 14 december

Gisteren was alweer de laatste Doelab les van groep 8!

De puntjes werden op de “i” gezet, en in deze lessencyclus van vijf weken zijn de kinderen fantastisch gegroeid!

Naast alle vaardigheden op het gebied van techniek, stond één leerdoel voor alle kinderen centraal: Wanneer iets niet lukt, geef ik niet op of vraag ik om hulp. En dat was deze weken ook echt wel eens nodig. Wat doe je als je handen tekort komt? Wat doe je als je ziet dat de ander vijf stappen voor is, en jij het niet begrijpt? Vraag je dan om hulp, of geef je op?

Gisteren kregen we ook bezoek. IKC het Sterrenbos wil in samenwerking met OBC Huissen ook een Doelab gaan opstarten. Beide scholen kwamen een kijkje nemen in onze keuken. En ook kwam meester Marco met vier stagiaires langs, die het Doelab graag wilden ervaren. De kinderen keken niet op of om, ze gingen in gesprek en vertelden over hun ervaringen. Wat mooi dat de kinderen op deze manier kunnen bijdragen aan het techniekonderwijs en onderwijs op maat op andere scholen!

En dan hebben ze “ineens” een prachtig bouwwerk in elkaar gezet. Vol trots worden foto’s gemaakt. Meneer Ruiten en meneer Overkleeft worden nog even in het zonnetje gezet. En dan neemt deze groep afscheid van het Doelab.