Een ochtend op de Elstar

De inloop
Om 8.10 uur kunt u met uw kind naar binnen. De leerkracht begroet ieder kind met een moment van persoonlijk contact, een hand, boks of knuffel. Regelmatig heeft de leerkracht op het digibord gezet waar die dag de inloop uit bestaat. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld een lees- of rekeninloop. Uw kind kan dan aan diverse activiteiten beginnen, maar misschien wil hij liever eerst even aan u laten zien wat hij de dag ervoor gemaakt of geleerd heeft. In unit 1/2 kunt u ook samen even een spelletje doen, een puzzel maken of een werkje opstarten. De leerkracht is in het lokaal voor eventuele vragen. Om 8.20 uur moet uw kind in de groep zijn en wordt u verzocht het lokaal te verlaten.

De kring
Om 8.20 uur is de inloop afgelopen. De kinderen gaan in de kring zitten en hier kunnen verschillende activiteiten plaatsvinden. In unit 1-2 wordt bijvoorbeeld gesproken over het lopende thema, worden er plannetjes bedacht, liedjes gezongen, verteld door de kinderen, een Leer- & Veerkracht activiteit gedaan of een verjaardag gevierd. Ook vindt hier regelmatig een taal- of rekenkring plaats, waarin een nieuwe letter wordt aangeboden of een rekenactiviteit gedaan wordt.
In unit 3 t/m 8 wordt in de kring vaak de dag even kort doorgesproken en is er ruimte en aandacht voor eventuele verhalen van de kinderen. Vervolgens gaan alle kinderen naar hun eerste instructie van die dag.

Het werken
In unit 1-2 start rond 9.00 uur het eerste werkblok. De kinderen maken hun keuze en plannen dit op het planbord in. Een deel van de kinderen zal deelnemen aan het plannetje van de juf, werken aan de weektaak, of een korte instructie volgen bij de onderwijsassistent. De overige kinderen gaan aan het werk in hun gekozen ‘hoek’. Ook vindt hier het eerste buitenspelmoment plaats.
In unit 3 t/m 8 start rond 08.30 uur het eerste werkblok. In alle groepen vinden hier als eerste de leesinstructies plaats en wordt dus schoolbreed gelezen. Kinderen uit unit 1-2 die deze stof al aankunnen, sluiten eveneens aan bij deze instructie. Na de leesinstructie volgen er per unit nog andere instructies. Deze instructies vinden op de Elstar altijd plaats in kleine groepjes aan de instructietafel.

Fruit eten
Rond 10.00 uur eindigt het eerste werkblok en wordt er gezamenlijk gegeten in de kring. Tijdens deze kring wordt er in alle groepen voorgelezen. In unit 3 t/m 8 worden dan ook eventuele verjaardagen gevierd en wordt het eerste werkblok geëvalueerd.

Buitenspel
Unit 1-2 speelt tijdens de werkblokken ongeveer 2x 45 minuten buiten per dag. Unit 3 t/m 8 gaat na de fruitkring 20 minuten naar buiten en unit 5 t/m 8 doet dit vóór de fruitkring.

Het werken
Na het fruit eten en buitenspelen (unit 3 t/m 8) start het tweede werkblok waarin wederom instructies plaatsvinden en aan de dag/weektaak gewerkt wordt. In unit 1-2 wordt weer een keuze op het planbord gemaakt wordt of gaan de kinderen buitenspelen.

Brood eten
We sluiten de ochtend met het eten van onze lunch. Het werken van de ochtend wordt hierin besproken. Wat ging er goed, wat vond je moeilijk, waar liep je tegen aan en hoe heb je dat opgelost, zijn belangrijke vragen tijdens deze kring. Tevens kijken de kinderen dan vaak een educatief/thematisch filmpje en wordt er nogmaals 20 minuten buiten gespeeld (unit 3 t/m 8). In de middag worden er nog enkele instructies gegeven en wordt er daarnaast vooral thematisch gewerkt.