Een ochtend op de Elstar

De inloop
Om 8.10 uur kunt u met uw kind naar binnen. De leerkracht begroet ieder kind door het een hand te geven en zo even contact te maken. Uw kind kan aan diverse activiteiten beginnen, maar misschien wil hij liever aan u laten zien wat hij de dag ervoor gemaakt of geleerd heeft. In de hogere groepen staat op het bord “gebruik de inloop slim”, waarin aan kinderen tips worden gegeven over wat zij kunnen doen tijdens de inloop. U kunt ook samen even een spelletje doen of een puzzel maken. De leerkracht is in het lokaal voor eventuele vragen. Om 8.20 uur moet uw kind in de groep zijn en wordt u verzocht het lokaal te verlaten.

De kring
Om 8.20 uur is de inloop afgelopen. De kinderen gaan in de kring zitten en hier kunnen verschillende activiteiten plaatsvinden. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over het lopende thema. Er worden plannetjes bedacht, liedjes gezongen of een verjaardag gevierd. Vanuit de kring wordt het “werken” opgestart, de dag/weektaak wordt besproken en de kinderen denken na over wat ze willen kiezen en op het planbord gaan inplannen. In de bovenbouw gaan de kinderen met hun weektaak aan de slag.

Het werken
Rond 9.00 uur start het eerste werkblok. De kinderen maken hun keuze en plannen dit op het planbord in. Een deel van de kinderen zal op het planbord zien dat ze bij de leerkracht aan de instructietafel verwacht worden voor een instructie door de leerkracht. De bovenbouw plant één keer per week, een hele week vooruit.

Het eten
Rond 10.00 uur eindigt het eerste werkblok en wordt er gezamenlijk gegeten in de kring. Tijdens deze kring wordt er voorgelezen, gezongen of rond het thema verteld. In de bovenbouw worden dan ook eventuele verjaardagen gevierd en wordt het eerste werkblok geëvalueerd.

Buitenspel
De jongste kinderen (groep 1/2) spelen ongeveer 40 minuten buiten. De oudere kinderen gaan een kwartiertje naar buiten. Hierna start voor de oudere kinderen het tweede werkblok waarin wederom aan de dag/weektaak gewerkt wordt of een vrije keuze gemaakt wordt. Ook tijdens dit tweede werkblok geeft de leerkracht instructies aan kleine groepjes aan de instructietafel.

Reflectiekring
We sluiten de ochtend met een reflectiekring. Het werken van de ochtend wordt hierin besproken. Wat ging er goed, wat vond je moeilijk, waar liep je tegen aan en hoe heb je dat opgelost, zijn belangrijke vragen tijdens deze kring. Tijdens de reflectiekring lunchen wij met onze kinderen.