Groepsverdeling

Op de Elstar werken we in heterogene groepen. Deze zogenaamde combinatiegroepen veranderen ieder schooljaar. Zo gaan de kinderen van groep 4 in een combinatiegroep 3/4 aan het eind van het schooljaar door naar leerjaar 5 in een combinatiegroep 5/6. Om dit opnieuw indelen zo goed mogelijk te doen is er beleid gemaakt op het verdelen van de kinderen. Het uitgangspunt bij de totstandkoming van dit beleid is dat er evenwichtige basisgroepen ontstaan, in getal én in zwaarte (verdeling zorgleerlingen)

Dit beleid ziet er als volgt uit:

*Van iedere basisgroep worden vóóraf minimaal twee keer per schooljaar een sociogram gemaakt. Dit geeft ons een indicatie met wie kinderen graag samenwerken in de unit.

*Het aantal leerlingen wordt evenwichtig verdeeld.

*Het aantal zorgleerlingen wordt evenwichtig verdeeld.

*Er wordt rekening gehouden met broertjes/zusjes/andere familieleden.

*De conceptverdeling wordt ter goedkeuring aan de intern-begeleider en directeur voorgelegd.

*Als een leerling alleen naar een andere basisgroep gaat, óf niet met een gekozen leerling uit het sociogram mee gaat, wordt dit overlegd met ouders.

*Het uitgaan van de groepsverdeling wordt vooraf aangekondigd.

*De groepsverdeling gaat een dag na het rapport via de mail naar ouders.

*Ouders kunnen met de directie in gesprek over deze verdeling.

*Leerkrachten gaan hierover niet met hen in discussie. Wel kan het voorkomen dat een leerkracht bij een dergelijk gesprek met de directie en ouders gevraagd wordt om verduidelijking.