Groepsverdeling

Op de Elstar werken we in heterogene groepen. Deze zogenaamde combinatiegroepen veranderen ieder schooljaar. Zo gaan de kinderen van groep 4 in een combinatiegroep 3/4 aan het eind van het schooljaar door naar leerjaar 5 in een combinatiegroep 5/6. Om dit opnieuw indelen zo goed mogelijk te doen is er beleid gemaakt op het verdelen van de kinderen. Het uitgangspunt bij de totstandkoming van dit beleid is dat er evenwichtige basisgroepen ontstaan, in getal én in zwaarte (verdeling zorgleerlingen)

Dit beleid ziet er als volgt uit:

  • Het aantal leerlingen wordt evenwichtig verdeeld.
  • Het aantal zorgleerlingen wordt evenwichtig verdeeld.
  • Van iedere basisgroep wordt vóóraf een sociogram gemaakt. Dit sociogram geeft ons een indicatie met wie kinderen graag samenwerken in de unit. Iedere leerling gaat in de regel met minimaal één leerling waarmee een wederzijdse klik is naar de nieuwe groep.
  • De conceptverdeling wordt ter goedkeuring aan de intern-begeleider en directeur voorgelegd.
  • De ouders van de leerlingen die als enige naar een andere basisgroep gaan, krijgen hier een telefonische kennisgeving van.
  • Deze kennisgeving wordt via de nieuwsbrief vooraf aangekondigd.
  • De groepsverdeling wordt via de mail gedeeld.
  • Ouders kunnen met de directie in gesprek over deze verdeling.
  • Leerkrachten gaan hierover niet met hen in discussie. Wel kan het voorkomen dat een leerkracht bij een dergelijk gesprek met de directie en ouders gevraagd wordt om verduidelijking.