Het werken in een unit

Op de Elstar werken de kinderen, de groepsleerkrachten en onderwijsassistenten samen in units. Binnen een unit werken we horizontaal en verticaal samen. Tijdens de instructies wordt er veelal horizontaal gewerkt binnen de jaargroep. De groepen 3/4A en 3/4B hebben bijvoorbeeld op de ochtend, binnen een werkblok, op hetzelfde moment rekeninstructie. De collega’s van deze groepen dragen zorg voor die instructies en plannen deze naar onderwijsbehoefte van de kinderen uit de jaargroep. Er wordt dan in kleine groepjes instructie gegeven aan alle kinderen van de unit. Dit geldt zo voor alle (zaak)vakken. Bij het hoekenwerk en de thema’s wordt verticaal gewerkt, groepsdoorbroken met twee jaargroepen samen.

Met het werken in units komen we tegemoet aan onze sterke wens om te gaan met verschillen tussen kinderen. Kinderen laten zich qua ontwikkeling niet “vangen” in één groep. Het ene kind is al ergens halverwege groep 2 toe aan lezen, terwijl een ander kind hier pas in groep 3 klaar voor is en weer een ander kind in groep 3 zelfs al op het niveau van groep 6 leest. Inspelen op dit soort ontwikkelingsverschillen vraagt om flexibele groeperingvormen. Door op dezelfde tijdstippen ons lees-, reken-, en spellingonderwijs aan te bieden, kan er daarom tevens schoolbreed gewerkt worden. Zo is het op de Elstar ook mogelijk om in andere units instructie te volgen. Dit is slechts één van de vele voordelen voor het kiezen van het werken in units.

Andere voordelen zijn:

  • Van en met elkaar leren; kinderen met verschillende talenten ontmoeten elkaar en werken samen.
  • ‘Meerdere ogen’ volgen dagelijks onze kinderen; in één unit werken een aantal groepsleerkrachten nauw samen en volgen zo de ontwikkeling van de kinderen.
  • Gebruik maken van kwaliteiten van elkaar; de ene leerkracht heeft een passie voor de talige vakken, de ander is gespecialiseerd in het geven van vakken als dans en drama en een volgende heeft een aantekening speciaal onderwijs. Deze kwaliteiten komen in een unit ten goede aan alle kinderen.