Hoe u betrokken raakt bij onze school

Iedere ochtend kunt u 10 minuten voor aanvang van de lestijd gebruik maken van de inloop. Tijdens deze inloop kunt u samen met uw kind naar zijn of haar werk kijken. De leerkrachten zijn bij deze inloop aanwezig, zodat u eventueel met uw vragen bij hen terecht kunt.

Wij werken altijd rond thema’s. Via nieuwsbrieven en via de website worden deze thema’s tijdig aangekondigd. Regelmatig zullen wij daar uw hulp bij vragen. Zo kan het zijn dat wij u vragen om iets over uw werk te vertellen, of om de school rond een bepaald thema in de juiste sfeer te brengen. Deze ouderbetrokkenheid verhoogt de betrokkenheid van de kinderen bij de school en bij hun taken. Via het klasbord wordt u op de hoogte gehouden over groepspecifieke informatie.

Als ouder kunt u zich inzetten voor de school door zitting te nemen in de activiteitencommissie of de medezeggenschapsraad.

Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent over de gang van zaken op school. Wij maken daarbij gebruik van de volgende mogelijkheden:

 • onze website; www.elstar-elst.nl
 • de inloop; met de mogelijkheid om een afspraak met de leerkracht of directie te maken.
 • het startgesprek; in het begin van het schooljaar wordt u uitgenodigd door de nieuwe leerkracht(en). Tijdens dit gesprek krijgt u de gelegenheid om over uw kind te vertellen, zodat de leerkrachte(en) een goed beeld heeft van uw kind bij de start van het schooljaar.
 • de meet- en greet; in het begin van het schooljaar krijgt u informatie over een bepaald aspect van het onderwijs en maakt u kennis met de groepsleerkracht van uw kind en kunt u andere ouders van kinderen uit de groep ontmoeten.
 • de 10-minutengesprekken; 2 keer per jaar is er de mogelijkheid om tijdens een 10 minutengesprek met de groepsleerkracht over de ontwikkeling van uw kind te praten.
 • het entreegesprek; de ouders van 4 jarigen die instromen op de Elstar krijgen een entreegesprek aangeboden na ongeveer 6 weken onderwijs. Tijdens dit entreegesprek staan we stil bij de start van het kind op school en bespreken we het entreeformulier.
 • de nieuwsbrief; zodra er nieuws is, ontvangt u via de mail een nieuwsbrief.
 • de lichtkrant bij de hoofdingang
 • brieven; af en toe is er een speciaal verzoek of ander nieuws dat niet in een nieuwsbrief thuis hoort en u per brief ontvangt.
 • deze schoolgids op de site; in deze gids staan alle gegevens die betrekking hebben op onze school en onze werkwijze.
 • Parro; via de app Parro kunnen ouders korte berichtjes en foto’s ontvangen die de leerkracht met hen wil delen. Als je op het linkje klikt lees je terug hoe wij met Parro werken op de Elstar. Het Parro beleid vind je in Parro beleid def_ juni 2023.