Informatie m.b.t de eerste schooldag

Rond de dag dat uw kind vier jaar wordt, mag hij of zij naar school. U krijgt circa 6 weken voor die datum een uitnodiging met het verzoek om contact op te nemen met de leerkracht waarbij uw kind is ingedeeld. Samen spreekt u dan zes dagdelen af waarop uw kind kan komen ‘wennen’.

Alle kinderen die na 31 mei en vóór 1 oktober vier jaar worden, komen vanaf de eerste schooldag na de zomervakantie naar school.