Inschrijven

Om uw kind in te laten schrijven op de Elstar kunt u eerst telefonisch (0481-351400) of per e-mail (elstar@wonderwijs.nl) een afspraak maken met Marco Onstenk, onze directeur.

Tijdens het kennismakingsgesprek wordt er uitgebreid stilgestaan bij de visie en het concept van de school. Bij een eventuele inschrijving krijgt u het verzoek een entreeformulier in te vullen. De gegevens op dit formulier gebruiken wij om uw kind zo goed mogelijk op te vangen.
Na de eerste zes weken onderwijs, krijgt u een uitnodiging van de groepsleerkracht voor een entreegesprek, waarbij het entreeformulier wordt gebruikt.
Het entreeformulier kunt u downloaden en vervolgens invullen en mailen naar: entreeformulier.elstar@wonderwijs.nl

Dit formulier graag 3 maanden vóór dat uw kind 4 jaar wordt terugsturen!
Let op! Dit is géén inschrijvingsformulier!

Entreeformulier.docx (829 downloads )

De eerste schooldag:
Rond de dag dat uw kind vier jaar wordt, mag hij of zij naar school. U krijgt circa 6 weken voor die datum een uitnodiging met het verzoek om contact op te nemen met de leerkracht waarbij uw kind is ingedeeld. Samen spreekt u dan zes dagdelen af waarop uw kind kan komen ‘wennen’.

Alle kinderen die na 31 mei en vóór 1 oktober vier jaar worden, komen vanaf de eerste schooldag na de zomervakantie naar school.