Inschrijven?

Om uw kind in te laten schrijven op de Elstar kunt u eerst telefonisch of per e-mail een afspraak maken met Marco Onstenk, directeur.

Tijdens het kennismakingsgesprek wordt er uitgebreid stilgestaan bij de visie en het concept van de school. Bij een eventuele inschrijving krijgt u het verzoek een entreeformulier in te vullen. De gegevens op dit formulier gebruiken wij om uw kind zo goed mogelijk op te vangen.
Na de eerste zes weken onderwijs, krijgt u een uitnodiging van de groepsleerkracht voor een entreegesprek, waarbij het entreeformulier wordt gebruikt.
Het entreeformulier kunt u downloaden (tab ‘schoolinfo’, ‘Documenten’) en vervolgens in Word invullen en als bijlage mailen naar:
entreeformulier@elstar-elst.nl

.

Dit formulier graag 3 maanden vóór dat uw kind 4 jaar wordt terugsturen! Let op! Dit is géén inschrijvingsformulier!