Jeugdgezondheidszorg

Vroegtijdig opsporen van gezondheidsproblemen is belangrijk. Alle 5/6-jarigen en alle kinderen in groep 7 worden door de assistent van de jeugdarts onderzocht. U ontvangt een uitnodiging voor een bezoek rechtstreeks thuis. De onderzoeken vinden op school plaats. Bij het onderzoek hoeft u niet aanwezig te zijn. Bij de 5/6-jarigen wordt er met behulp van door u ingevulde vragenlijsten gekeken hoe het kind zich ontwikkelt op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied. Zo nodig wordt er door de jeugdarts een vervolgafspraak met u gemaakt om te kijken welke extra maatregelen nodig zijn ten behoeve van de gezondheid en het welbevinden van uw kind. Het tweede onderzoek vindt in groep 7 plaats. Het gaat hier om een kort lichamelijk onderzoek.

De jeugdgezondheidszorg verzorgt ook spreekuren voor alle andere leeftijden. Wanneer u zelf aanleiding ziet voor een afspraak bij de jeugdarts of verpleegkundige kunt u dit bij de leerkracht of intern begeleider aangeven.

Wanneer u vragen heeft over de ontwikkeling of opvoeding van uw kind, kunt u terecht bij de telefonische informatie- en afsprakenlijn van de JGZ. Dit kan op iedere werkdag via telefoonnummer 088-3556000.