Leer- & Veerkracht

De Elstar heeft een schoolbrede aanpak op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling vanuit de positieve psychologie van Leer- & Veerkracht. Ons doel is het versterken van de mentale veerkracht en het welbevinden van teamleden en kinderen. Op deze manier ontstaat een omgeving van geluk en bewustwording, waarin optimaal gespeeld, geleerd en gewerkt kan worden. Kinderen die beter in hun vel zitten nemen meer initiatief tot leren, zijn effectiever in het leerproces, hebben meer plezier en voelen zich meer betrokken op school. Prettige emoties zoals rust, tevredenheid en blijdschap zorgen voor een creatiever, flexibeler en meer oplossingsgericht brein. Kort samengevat: je goed voelen zorgt voor een optimaal leervermogen! Meer informatie hierover kan je vinden op de site van leerenveerkracht.nl.

Leer- & Veerkracht is geen methode. Het is een manier van omgaan met elkaar. Dit uit zich niet in het volgen van standaard lessen, maar is geïntegreerd in onze hele dag: geluk en bewustwording inpassen in onze school, in omgang met elkaar en in de bestaande lesstof. We kijken naar onszelf, naar onze eigen gevoelens en behoeften. We kijken naar de ander, met een open blik en zonder oordeel. Als teamleden en kinderen goed in hun vel zitten, zichzelf kennen, de ander waarderen, gelukkig zijn en zich bewust zijn van zichzelf en de ander, vinden ze het leuk om samen te leren en leren ze beter.

De volgende thema’s komen gedurende het schooljaar aan bod:

  • Aandacht, rust en ruimte
  • Gedachten onderzoeken en groeimindset
  • Geweldloze communicatie
  • Optimisme en dankbaarheid
  • Sterke kanten

Bovenstaande thema’s zijn gekoppeld aan de thema’s van de Vreedzame School.

De Elstar zet zich gedurende de gehele basisschoolperiode in om de kinderen te laten opgroeien tot veerkrachtige, sociale en zelfbewuste mensen.