Ons thematisch aanbod

Op de Elstar werken we dagelijks aan ons thematisch onderwijs. In unit 1-2 wordt al het onderwijsaanbod aan het lopende thema gekoppeld. Alle kringactiviteiten en -lessen, de werkles, het interactief voorlezen, de weektaak, de schrijfles, het spelen in de hoeken, en nog heel veel meer. Het thema fungeert hier echt als kapstok waaraan alles wordt opgehangen. In unit 3 t/m 8 is de tijd en ruimte hiervoor wat minder, aangezien er voor de zaakvakken een aantal instructies gegeven wordt uit methodes. Wel vindt er in unit 3 t/m 8 drie tot vier keer per week “thematijd” plaats, waar kinderen een uur lang aan de slag gaan met allerlei activiteiten en/of lessen rondom het lopende thema. Daarnaast zijn bijvoorbeeld onze leesinstructies gekoppeld aan boeken die aansluiten bij de thema’s en wordt er in het Elstar Atelier creatief thematisch gewerkt. Ook is het thema altijd zichtbaar in de school, dankzij alle werkjes van de kinderen die worden tentoongesteld en in de klassen worden opgehangen. Kortom; de thema’s leven altijd volop!

We werken vanuit de vier thema’s die door het Ministerie van Onderwijs zijn opgesteld:

  • Mens en samenleving
  • Ruimte
  • Natuur
  • Tijd

Ieder thema start met een thema-opening. De ene keer is dit schoolbreed, terwijl het een andere keer in de unit of in de groep plaatsvindt. Dankzij de thema-openingen worden de kinderen geprikkeld en geënthousiasmeerd voor het nieuwe thema, waar de kinderen vervolgens spoedig mee aan de slag kunnen. Aan het einde van de thema’s vindt er ook altijd een afsluiting plaats. U kunt hierbij denken aan een presentatie van het gemaakte werk, een uitje/excursie, of een open inloopmiddag voor ouders en kinderen, waar al het gemaakte werk bewonderd kan worden.