Lees hier meer over ons thematische aanbod

Het onderwijs bieden wij aan in thema’s. Deze thema’s worden schoolbreed, dus in alle groepen tegelijkertijd, aangeboden wat het groepsgevoel binnen de school sterk vergroot. Binnen deze thema’s zoeken wij naar samenhang in activiteiten. De kinderen voelen zich zo sterk betrokken bij de school en de activiteiten die er plaatsvinden.

We werken vanuit de vier thema’s die door het Ministerie van Onderwijs zijn opgesteld:

  • Mens en samenleving
  • Ruimte
  • Natuur
  • Tijd