LIST

Op de Elstar wordt er gelezen volgens de methodiek LIST; Lezen is Top. Hier wordt de methode Veilig Leren Lezen bij gebruikt.

Bij het LIST lezen, lezen de leerlingen allemaal op hun eigen niveau. Een belangrijk uitgangspunt van LIST is dan ook dat het lezen door de hele school tegelijkertijd gedaan wordt. Hierdoor kunnen kinderen makkelijker aansluiten bij hun eigen leesniveau en waar nodig dan ook bij een andere groep aansluiten.

In groep 1/2 zijn de leerlingen 315 minuten per week bezig met het voorbereidend lezen. In groep 3/4 zijn de leerlingen 85 minuten per dag bezig met lezen. Vanaf groep 5 is dat 180 minuten per week.

Voor meer informatie kunt u klikken op: LIST