Nieuwste ontwikkelingen

Het basisonderwijs is en blijft, net als de maatschappij waarin wij leven, volop in beweging. De Elstar ziet uitdagingen in deze dynamiek en stuurt continu op verdere kwaliteitsverbetering. Ons motto is daarbij: ´Leren doe je een leven lang´ en wij zullen ons blijven afvragen ´Doen we de goede dingen én doen we de goede dingen goed?´ De Elstar is tien jaar geleden door het KPC aangewezen als één van de vijftien beeldbepalende TOM-scholen in Nederland. Scholen kunnen op afspraak onze school bezoeken en wij laten hen dan zien hoe het TOM-concept voor ons in de praktijk werkt.

Om continu in ontwikkeling te blijven, draaien we De Elstar met een tiental stuurgroepen. Collega’s met een specifieke expertise worden gevraagd om aan deze stuurgroepen deel te nemen. Zo is een van onze collega’s gedragsspecialist en zij zit in de stuurgroep Vreedzame School. Ook het management team neemt deel aan verschillende stuurgroepen. De directeur overlegt met alle stuurgroepen. Regelmatig worden de stuurgroepen ondersteunt door deskundigen van Marant, KPC of andere begeleidingsdiensten.

Een voorbeeld van een stuurgroep is Thematisch onderwijs. Deze stuurgroep werkt aan verbeteringen op het gebied van ons thematische aanbod. De Elstar is daarnaast een Vreedzame Leer- en Veerkracht school. De afgelopen jaren hebben we hard aan de invoering van dit programma gewerkt. De stuurgroep Vreedzame School & Leer- en veerkracht blijft zorgdragen voor een goede borging van dit programma in onze dagelijkse onderwijspraktijk.

Een andere ontwikkeling die zichtbaar is in de school is het werken met iPads en Chromebooks. De stuurgroep ICT is verantwoordelijk voor deze ontwikkeling. De devices worden ingezet om de kinderen betrokken en betekenisvol bezig te laten zijn via moderne apps. De leerkrachten kunnen zich zo nog beter op de kinderen aan de instructietafels richten. Daarnaast gebruiken wij de verschillende devices bij bijvoorbeeld onze digitale rekenmethode Pluspunt.

Als laatste is de stuurgroep Plusaanbod een mooi voorbeeld van onze stuurgroepen. Deze stuurgroep houdt zich bezig met extra uitdaging voor alle kinderen die dat aan kunnen. In de groepen 1 t/m 4 vindt verrijking in het hoekenwerk plaats. In de groepen 3 t/m 8 worden de kinderen daarnaast via ons thematisch aanbod extra uitgedaagd. Zo geven wij Wereldwijs en zijn er extra opdrachten rond de taxonomie van Bloom ontwikkelt waarbij de kinderen tot een hoger denkniveau worden gestimuleerd. Voor wie dit extra aanbod nog niet genoeg is organiseren wij wekelijks plusbijeenkomsten onder de naam Leerlab. Via de volgende link leest u daar meer over; Plusbijeenkomsten: Leerlab.

 

Naast bovenstaande stuurgroepen, hebben wij stuurgroepen voor rekenen, taal/lezen, passend onderwijs, cultuureducatie, sport en bewegen, bibliotheek, en BHV. Bent u geïnteresseerd in het werk van deze andere stuurgroepen? Neem gerust contact met ons op.