Leerlab

Vanaf januari 2015 zijn we op de Elstar gestart met het geven van plusbijeenkomsten. We noemen dat het Leerlab.

Het hoofddoel van deze bijeenkomsten is om het kind op zijn niveau uit te dagen en te stimuleren door het juiste cognitieve leermateriaal aan te bieden en het kind leren het eigen leerproces aan te sturen.

Ook wordt er veel aandacht worden besteed aan sociale en emotionele vaardigheden: samenwerken, luisteren naar elkaar, zich kunnen inleven in anderen, herkennen en hanteren van eigen gevoelens of omgaan met de eigen begaafdheid.

Dit schooljaar zullen er twee groepen leerlingen uit unit 5 t/m 8 deelnemen aan het Leerlab. Iedere vrijdagochtend is er, soms in samenwerking met Het Lyceum, een bijeenkomst voor deze leerlingen.

Ook in unit 1 t/m 4 vindt er voor twee groepen leerlingen één keer per week een bijeenkomst plaats.

De 10 Doelstellingen van het leerlab:

  • Leren hoe te leren
  • Leren van leergerichte kennis
  • Leren vanuit wetenschappelijke doorbraken
  • Kritisch en creatief onderwerpen leren te benaderen
  • Keuzes maken en beslissingen leren nemen
  • Activiteiten leren plannen
  • Zichzelf evalueren en testen
  • Ontwerpen van nieuwe projecten om te blijven leren
  • Samenwerken en overleggen
  • Filosoferen

Criteria LeerLab 

In onderstaand document staat een stroomschema met daarin de criteria om deel te kunnen nemen aan het LeerLab. Leerkrachten, intern begeleiders, kind en ouders worden betrokken bij deelname aan het LeerLab. 

Criteria LeerLab Basisschool de Elstar groep 3-4

Criteria Leerlab Basisschool de Elstar groep 5-8