Plusbijeenkomsten

Vanaf januari 2015 zijn we op de Elstar gestart met het geven van plusbijeenkomsten.

Het hoofddoel van deze bijeenkomsten is om het kind op zijn niveau uit te dagen en te stimuleren door het juiste cognitieve leermateriaal aan te bieden en het kind leren het eigen leerproces aan te sturen.

Ook wordt er veel aandacht worden besteed aan sociale en emotionele vaardigheden: samenwerken, luisteren naar elkaar, zich kunnen inleven in anderen, herkennen en hanteren van eigen gevoelens of omgaan met de eigen begaafdheid.

Dit schooljaar zullen er twee groepen leerlingen uit unit 5 t/m 8 deelnemen aan de plusgroep. Iedere vrijdagochtend is er, soms in samenwerking met Het Lyceum, een bijeenkomst voor deze leerlingen.

Ook in unit 1 t/m 4 vindt er voor twee groepen leerlingen één keer per week een plusbijeenkomst plaats.

De 10 Doelstellingen van de plusbijeenkomsten

  • Leren hoe te leren
  • Leren van leergerichte kennis
  • Leren vanuit wetenschappelijke doorbraken
  • Kritisch en creatief onderwerpen leren te benaderen
  • Keuzes maken en beslissingen leren nemen
  • Activiteiten leren plannen
  • Zichzelf evalueren en testen
  • Ontwerpen van nieuwe projecten om te blijven leren
  • Samenwerken en overleggen
  • Filosoferen