Plusbijeenkomsten

Welkom op de pagina van de plusbijeenkomsten.

Vanaf januari 2015 zijn we op de Elstar gestart met het geven van plusbijeenkomsten.

Het hoofddoel van deze bijeenkomsten is om het kind op zijn niveau uit te dagen en te stimuleren door het juiste cognitieve leermateriaal aan te bieden en het kind leren het eigen leerproces aan te sturen.

Ook wordt er veel aandacht worden besteed aan sociale en emotionele vaardigheden: samenwerken, luisteren naar elkaar, zich kunnen inleven in anderen, herkennen en hanteren van eigen gevoelens of omgaan met de eigen begaafdheid.

De school zal dit jaar starten met 12 bijeenkomsten voor twee groepen leerlingen uit unit 5 t/m 8.

De 10 Doelstellingen van de plusbijeenkomsten       

  • Leren hoe te leren
  • Leren van leergerichte kennis
  • Leren vanuit wetenschappelijke doorbraken
  • Kritisch en creatief onderwerpen leren te benaderen
  • Keuzes maken en beslissingen leren nemen
  • Activiteiten leren plannen
  • Zichzelf evalueren en testen
  • Ontwerpen van nieuwe projecten om te blijven leren
  • Samenwerken en overleggen
  • Filosoferen