Schooltijden

Wij werken op school met het continurooster.

Dit ziet er als volgt uit:

Schooltijden

De kinderen lunchen samen met de leerkracht. Vanaf groep 3 eten we in de reflectiekring. Daarnaast krijgen de kinderen tijd om even lekker buiten te spelen. De inloop start iedere ochtend 10 minuten vóór aanvang van de schooltijd.