Studenten

De Elstar is een opleidingsschool. Wij willen Pabo-studenten (Pedagogische Academie Basisonderwijs) graag de kans geven om het vak van groepsleerkracht op onze school te leren. In overleg met de groepsleerkracht voert de stagiaire wekelijks een aantal stageopdrachten uit. Daarnaast kan de stagiaire behulpzaam zijn bij de dagelijkse praktijk. Ook proberen wij ieder jaar meerdere LIO-stagiaires op te leiden binnen onze school. LIO staat voor “leerkracht in opleiding”. Dit zijn studenten die in het laatste jaar van hun opleiding een langere periode aaneengesloten en zelfstandig een groep draaien. Uiteraard blijft de groepsleerkracht eindverantwoordelijk.

Naast stagiaires van de Pabo werken wij samen met SPW-stagiaires (Sociaal pedagogisch werk) van het ROC, studenten pedagogiek en studenten lichamelijke opvoeding van de Hogeschool Arnhem Nijmegen, en ALPO (Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs) en PWPO (Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs) van de Radboud Universiteit Nijmegen.