TOM en ontwikkelingen op de Elstar

Het basisonderwijs is en blijft, net als de maatschappij waarin wij leven, volop in beweging. De Elstar ziet uitdagingen in deze dynamiek en stuurt continu op verdere kwaliteitsverbetering. Ons motto is daarbij: ´Leren doe je een leven lang´ en wij zullen ons blijven afvragen ´Doen we de goede dingen én doen we de goede dingen goed?´ De Elstar is tien jaar geleden door het KPC aangewezen als één van de vijftien beeldbepalende TOM-scholen in Nederland.. Scholen kunnen op afspraak onze school bezoeken en wij laten hen dan zien hoe het TOM-concept voor ons in de praktijk werkt.

Op de Elstar draaien we op dit moment met een aantal stuurgroepen. Collega’s met een specifieke expertise worden gevraagd om aan deze stuurgroepen deel te nemen. Zo is een van onze collega’s gedragsspecialist en zij zit in de stuurgroep Vreedzame School. In iedere stuurgroep zit een managementlid. De directeur overlegt met alle stuurgroepen. Regelmatig worden de stuurgroepen ondersteunt door deskundigen van Marant, KPC of andere begeleidingsdiensten. Er is een stuurgroep Thematisch onderwijs. Zij werken aan verbeteringen op het gebied van ons thematische aanbod. De Elstar is een Vreedzame school. De afgelopen jaren hebben we hard aan de invoering van dit programma gewerkt. De stuurgroep Vreedzame school blijft zorgdragen voor een goede borging van dit programma in onze dagelijkse onderwijspraktijk. Een andere ontwikkeling die zichtbaar is in de school is het werken met iPads en Chromebooks. De stuurgroep ICT is verantwoordelijk voor deze ontwikkeling. De devices worden ingezet om de kinderen betrokken en betekenisvol bezig te laten zijn via moderne apps. De leerkrachten kunnen zich zo nog beter op de kinderen aan de instructietafels richten. Daarnaast gebruiken wij de verschillende devices bij onze digitale rekenmethode Pluspunt Digitaal.

In de stuurgroep Passend onderwijs richten wij ons vooral op hoe wij gezamenlijk zicht houden op alle verschillende onderwijsbehoeftes binnen onze school en hoe wij daarmee omgaan. Samen met het team hebben wij het SOP (Schoolondersteunigsprofiel) geschreven. In dit SOP leest u terug hoe wij onze zorg organiseren en welke zorg wij aan kunnen. Ook staan onze ambities op dit punt hier beschreven. Via de link Schoolondersteuningsprofiel komt u bij dit SOP terecht.

De Stuurgroep Plusaanbod houdt zich bezig met extra uitdaging voor alle kinderen die dat aan kunnen. In de groepen 1 t/m 4 vindt verrijking vooral via het hoekenwerk plaats. In de groepen 5 t/m 8 worden de kinderen via ons thematisch aanbod extra uitgedaagd. Zo zijn er extra opdrachten rond de taxonomie van Bloom ontwikkelt waarbij de kinderen tot een hoger denkniveau worden gestimuleerd. Voor wie dit extra aanbod nog niet genoeg is organiseren wij wekelijks plusbijeenkomsten. Via de volgende link leest u daar meer over; Plusbijeenkomsten

De stuurgroep Taal is de afgelopen twee jaar druk geweest met het keuzetraject rond een nieuwe spellingsmethode. De keuze is op STAAL gevallen. De stuurgroep monitort de invoerin en de resultaten. Daarnaast blijven zij onze LIST- aanpak monitoren. LIST staat voor: Lezen is Top. Hier wordt de methode Veilig leren lezen bij gebruikt. Bij het LIST lezen, lezen de leerlingen allemaal op hun eigen niveau. Een belangrijk uitgangspunt van LIST is dan ook dat het lezen door de hele school tegelijkertijd gedaan wordt. Hierdoor kunnen kinderen makkelijker aansluiten bij hun eigen leesniveau en waar nodig dan ook bij een andere groep aansluiten. In groep 1/2 zijn de leerlingen 315 minuten per week bezig met het voorbereidend lezen. In groep 3/4 zijn de leerlingen 85 minuten per dag bezig met lezen. Vanaf groep 5 is dat 180 minuten per week. Voor meer informatie kunt u klikken op: LIST. De stuurgroep Cultuur Educatie is bezig meer samenhang in het aanbod en de lopende thema’s te brengen. We hebben ons aangesloten bij CMK, cultuur met kwaliteit en het komend jaar gaan wij vanuit dit initiatief (nog) meer cultuur educatie vanuit onze directe omgeving samenbrengen binnen onze thema’s. De stuurgroep Leer & Veerkracht richt zich op de implementatie van dit mooie aanbod. Afgelopen jaar zijn we met het team aan de slag gegaan. Het komend jaar vind de implementatie naar de groepen plaats. Via de volgende link lees je meer over Leer & veerkracht.