TOM Onderwijs

Teamonderwijs Op Maat (TOM) is voor het team van De Elstar een aanpak voor verandering en vernieuwing.
Het geeft invulling aan onderwijs van deze tijd. Vanuit het ontwikkelingsgericht werken levert TOM onderwijs op maat, meer individuele aandacht voor leerlingen en een gemotiveerd en inspirerend onderwijsteam. In de organisatie draait het om het anders organiseren van lesgeven en is het onderwijs afgestemd op de leerbehoeften van de leerlingen. In de leeromgeving gaat het erom een krachtige leeromgeving neer te zetten. Wat is de inzet van ICT? Welke methoden en materialen zijn geschikt? Hoe is de inrichting van het gebouw?

We leren met ons hoofd, het hart en onze handen. Bij de inzet van het personeel kijken we naar andere rollen, mogelijkheden en kwaliteiten van alle mensen die er werken. Hierbij gaat het ook om de inzet van ander personeel. Welke medewerkers heeft een school nodig? Met welke kwalificaties en competenties? Een leerkracht is naast een leerkracht die instructies geeft, een begeleider en een specialist op zijn of haar terrein.

TOM helpt ons om daar te komen, bijvoorbeeld door te leren in basisgroepen met dag-weektaken, lesgeven in teams van leerkrachten en overig onderwijzend personeel. We werken op verschillende leer- en werkplekken in de school. Kortom, TOM geeft richting én ondersteuning voor eigentijds onderwijs. Alles is er op gericht om de leerlingen onderwijs op maat te bieden waarbij we uitgaan van de kwaliteiten, vaardigheden en talenten van de leerlingen in een veilig klimaat.

Binnen het Teamonderwijs Op Maat (TOM) staan drie pijlers centraal. De drie pijlers binnen TOM zijn:

  • Organisatie van het onderwijs.
    Hierbij draait het om het anders organiseren van lesgeven. Is het onderwijs afgestemd op de leerbehoeften van de leerlingen?
  • Inzet van het personeel
    Binnen deze pijler wordt er gekeken naar welke medewerkers heeft een school nodig? Met welke kwalificaties en competenties?
  • Inrichting van de leeromgeving
    Hierbij gaat het gaat het erom een krachtige leeromgeving neer te zetten. Wat is de inzet van ICT? Welke methoden en materialen zijn geschikt? Hoe is de inrichting van het gebouw?

Basisschool De Elstar biedt onderwijs op basis van Teamonderwijs Op Maat (TOM). In onze schoolgids kunt u meer lezen over Teamonderwijs op maat.