Uitstroom

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek doet jaarlijks onderzoek naar waar onze oud-leerlingen terecht zijn gekomen. Het onderzoek draagt de titel “Waar blijven uw oud-leerlingen?” Dit rapport leert ons vooral of we onze 8ste groepers een goed passend advies geven.

De belangrijkste conclusie met betrekking tot de uitstroom is dat 74% van onze kinderen 3 jaar na het verlaten van De Elstar nog op het niveau zit dat door ons bij het schooladvies is gegeven. Het landelijk gemiddelde is 67%. Slechts 18% van onze oud-leerlingen is doorgestroomd naar een hoger niveau. Dit percentage ligt landelijk op 20%. Onze winst zit dus in de afstroom; de groep kinderen die het niveau dat wij adviseren niet waar kan maken. Slechts 8% van onze oud-leerlingen stroomt af. Landelijk stroomt 12% af.