Het ontstaan van steden en dorpen

Het ontstaan van steden en dorpen

Vandaag zijn we druk bezig geweest met het vergelijken van verschillende steden.
We hebben goed gekeken naar de grote steden: Arnhem, Nijmegen, Utrecht en Tiel.
Waar zien we overeenkomsten tussen vroeger en nu en waar zien we de verschillen?
We hebben geleerd dat er in de Middeleeuwen maar weinig steden waren.
Rond het jaar 1000 kwam daar verandering in. Er kwamen steeds meer steden bij!

Kijken jullie mee naar de foto’s?