Startactiviteit Het verhaal van Hans Brinker

Startactiviteit Het verhaal van Hans Brinker

In de klas hebben we het verhaal gelezen over Hans Brinker. Hans hoort, tijdens zijn wandeling, water sijpelen en ziet iets wat ieder kind in Holland de stuipen op het lijf jaagt! Een gat in de dijk… Hans redt Holland van de overstroming door zijn vinger in de dijk te stoppen en om hulp te roepen!

Het verhaal heeft ons verschillende dingen geleerd. We weten nu dat schutsluizen ervoor zorgen dat het water hoger of lager komt te staan, dat de dijken zorgen dat er geen overstromingen komen, dat er hoog land is (dit ligt boven de zeespiegel) en dat er laag land bestaat (dit ligt onder de zeespiegel). Maar we hebben ook geleerd dat door op het juiste moment in actie te komen, zelfs kinderen helden kunnen worden!

We hebben zelfs onze kennis getest met een quiz op het eind! Kijken jullie mee naar de foto’s?