Doelab 2 juni

Doelab 2 juni

D-day!!! Na wat laatste aanpassingen aan de raket, om hem nog beter te laten vliegen door de lucht, was de testfase daar! Een prachtig proces van voorbereiding, nadenken over het stroomlijnen, het bouwen van een lanceerplatform, de samenwerking en alle technieken die gebruikt werden, werd op een bijzondere manier afgesloten.

Onder aanmoediging van een aantal andere leerlingen vlogen de raketten om de beurt door de lucht! Het resultaat: Trotse en blije gezichten, een paar natte kledingstukken, applaus en heel veel plezier!

Naderhand hebben we nabesproken waarom de ene raket hoger kon gaan dan de andere. De hoeveelheid water en de opgebouwde druk in de fles speelden hierin een belangrijke rol.

Mochten jullie thuis een raket willen maken, via deze link op Youtube staat een filmpje! Proefjes doen! Maak je eigen waterraket! – YouTube