Veiligheidsprotocol

Kinderen, maar ook volwassenen, ontwikkelen zich het best wanneer zij zich veilig voelen. Wij streven er naar dat de kinderen en medewerkers zich op onze school veilig, vertrouwd en betrokken voelen. De Elstar heeft een veiligheidsprotocol opgesteld waarmee we alle medewerkers op de hoogte te stellen van de afspraken rondom veiligheid, opdat we er gezamenlijk aan werken om de veiligheid voor de aan ons toevertrouwde kinderen te optimaliseren. In het protocol staat uitvoerig beschreven hoe wij de verschillende ruimtes in het gebouw gebruiken en hoe we daarbij voor toezicht zorgen. Daarnaast is er beschreven welke voorzorgsmaatregelen wij treffen als wij bijvoorbeeld op excursies gaan. Een ander onderdeel van het protocol is het ontruimingsplan. In dit schooljaar zullen wij tenminste één keer met alle kinderen en medewerkers dit plan uitvoeren.

Tot slot handelt het veiligheidsprotocol ook over sociale veiligheid. In dit deel beschrijven we hoe we met conflicten en met pestgedrag omgaan.

Beleidsplan Sociale Veiligheid 2023 (103 downloads )