MR 2017-2018

De MR voorgesteld

We zijn dit schooljaar als MR gestart met een nieuw team. Vanuit de oudergeleding nemen Liesbeth Maljaars, Lionne van der Zande en Peter van den Bosch deel. Vanuit het schoolteam nemen Mirjam Giesen, Silke Hegeman en Ingrid van Baarsen deel aan de MR.

Om goed beslagen ten ijs te komen, gaan we als MR dit schooljaar de cursus “MR start” van de VOO volgen. Hiermee kunnen we onze taken zo goed mogelijk uitvoeren en jullie als ouders en leerkrachten vertegenwoordigen. Wij zullen regelmatig op de schoolsite of in de nieuwsbrief informatie geven over de vorderingen en ontwikkelingen. Heb je vragen, stel ze gerust aan een van ons of stuur een e-mail naar mr@elstar-elst.nl. Daarnaast hebben wij als MR een postvak bij de hoofdingang van de school.

Visie en missie MR De Elstar

Wij zijn een MR die verantwoordelijkheid draagt voor de belangen van kinderen, personeel en ouders van onze school. Wij toetsen beleid aan de hand van wet- en regelgeving kijkend door de bril van kinderen, personeel en ouders. Wij volgen de ontwikkelingen van school in constructieve dialoog met de directie.