Verlof

Vierjarige kinderen in Nederland mógen naar school en bijna alle kleuters doen dit ook. Een keer een dagje “thuis bijkomen” is prima, maar met regelmaat aanwezig zijn wordt, ook voor de andere kinderen in de groep, zeer op prijs gesteld. Vooralsnog bestaat leerplicht vanaf het moment dat een kind vijf jaar wordt. U kunt voor uw kind, schriftelijk, extra verlof aanvragen. De directeur bepaalt of uw aanvraag gehonoreerd wordt. Hij volgt hierbij de regelgeving in de Leerplichtwet:

  • Een ouder is niet in staat tijdens de schoolvakanties vrij te nemen vanwege zijn werk. U moet in dit geval een werkgeversverklaring aan de directeur kunnen overleggen. Dit verlof mag éénmaal per jaar verleend worden.
  • Als vakantieverlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale redenen betreffende één van de gezinsleden.
  • Er kan ook extra verlof verleend worden voor andere gewichtige omstandigheden: verhuizing, bijwonen van een huwelijk, overlijden van bloedverwanten, huwelijks- of ambtsjubileum.

Er wordt aan uw kind geen verlof toegekend wanneer u met uw gezin buiten de schoolvakanties op vakantie gaat, of wanneer u vrijaf wilt hebben voor een lang weekend of een dagje uit. Waar nodig wordt overleg gepleegd met de afdeling Leerplicht van de gemeente Overbetuwe. Brochures over de Leerplichtwet zijn op school verkrijgbaar.