Voorschoolse opvang

De vso is vanaf 7.00 uur open en de kinderen kunnen ontbijten tijdens de opvang. Voor aanmelden zie Buitenschoolse opvang.